Kontakt:

Adresa:
POU Slatina
Šetalište J. Bürgera 1
33520 Slatina

OIB: 36035881467
Žiro račun: 2412009 – 1839500001
IBAN:
Model 64 – 7803 – 32963

Telefon:
033/551-371

RAVNATELJICA:
Danijela Fabric Fabijanac, prof.
tel. 033/551-371 mob. 099/803-4338
ravnateljica@pou-slatina.hr

STRUČNI SURADNIK OBRAZOVANJA:
Vesna Senta
tel. 033/551-371 mob. 099/314-5186
obrazovanje@pou-slatina.hr

VODITELJ KINOPRIKAZIVAČKE DJELATNOSTI:

Saša Šoltić
mob. 098/416-006
ssoltic@gmail.com

VODITELJICA FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA:
Ana Šnjarić
tel. 033/401-259
racunovodstvo@pou-slatina.hr

POU Slatina na karti: