Kontakt:

Adresa:

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SLATINA
Šetalište J. Bürgera 1
33520 Slatina

OIB: 36035881467
IBAN: HR632412001839500001
Telefon: 033/551-371

Ulaznice za projekcije možete rezervirati na mob:099/855-0996 ili na
Kontakt osobe:

RAVNATELJICA:
Danijela Fabric Fabijanac, prof.
tel. 033/551-371 mob. 099/803-4338
ravnateljica@pou-slatina.hr

STRUČNI SURADNIK OBRAZOVANJA:
Vesna Senta
tel. 033/551-371 mob. 099/314-5186
obrazovanje@pou-slatina.hr

POBJEDNIČKO UČENJE:
pobjednicko@pou-slatina.hr

VODITELJ KINOPRIKAZIVAČKE DJELATNOSTI:
Saša Šoltić
mob. 098/416-006
kino@pou-slatina.hr

VODITELJICA FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA:
Ana Šnjarić
tel. 033/401-259
racunovodstvo@pou-slatina.hr