ISPLATE FINANCIJSKIH OBVEZA 03/2024
Naziv primatelja / Sjedište / OIB Vrsta rashoda/ izdatka Ukupan iznos isplate (€) Naziv isplatitelja
CON FILM d.o.o.
Zavrtnica 17
10000 Zagreb
83748797903
3235 Zakupnine i najamnine POU 622,28 POU Slatina
Editus d.o.o.
Ulica Augusta Harambašića 19/1
10000 Zagreb
23851737429
3235 Zakupnine i najamnine POU 384,31 POU Slatina
Fizičke osobe
OIB GDPR
3121 nagrade POU 1.260,00
MAJA
Trg sv. Josipa 7
33520 Slatina
29108956142
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi POU 97,60 POU Slatina
GO DIGITAL
Vlahe Bukovca 8
33520 Slatina
OIB 46541525639R
3233 Usluge promidžbe i informiranja POU 380,00 POU Slatina
SLATINA PLUS d.o.o.
Trg sv. Josipa 10
33520 Slatina
92585059340
3293 Reprezentacija 90,30 POU Slatina
SERVIS PLUS
Hrvatskog sabora 12
33411 Gradina
83937751042
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi POU 541,00 POU Slatina
INFORMATIVNI CENTAR VIROVITICA d.o.o.
Ferde Rusana 1/9
33000 Virovitica
3233 Usluge promidžbe i informiranja POU 111,94 POU Slatina
HEP-PLIN d.o.o.
Ulica cara Hadrijana 7
31000 Osijek
41317489366
3223 Energija POU 745,55 POU Slatina
HEP ELEKTRA d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 Zagreb
43965974818
3223 Energija POU 190,92 POU Slatina
KOMRAD d.o.o.
Kolodvorska 3
33520 Slatina
96537643037
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa POU
3234 Komunalne usluge POU
21,15
POU Slatina
SLATINA KOM d.o.o.
Trg Ruđera Boškovića 16/b
33520 Slatina
69440520360
3234 Komunalne usluge POU 20,92 POU Slatina
MEGAMONT d.o.o
Šaševo 27
33520 Slatina
97490844200
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi POU 3,65 POU Slatina
GRAD SLATINA
Trg sv. Josipa 1
33520 Slatina
68254459599
3235- Zakupnine i najamnine POU 32,52 POU Slatina
SB-S d.d.
Vladimira Nazora 2
33520 Slatina
42252496579
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa POU 69,45 POU Slatina
Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika
Jakova Gotovca 1/II
10000 Zagreb
75508100288
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika POU 80,00 POU Slatina
HP d.d. (HP - Hrvatska pošta d.d.)
Poštanska ulica 9,
10410 Velika Gorica
87311810356
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza POU 26,52 POU Slatina
A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
10000 Zagreb
29524210204
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza POU 338,09 POU Slatina
DUPLICATO MEDIA d.o.o.
Kamenarka 1
10010 Zagreb
74258457781
3235 Zakupnine i najamnine POU 27,63 POU Slatina
SLATINA KOM d.o.o.
Trg Ruđera Boškovića 16/b
33520 Slatina
69440520360
3299 Ostali nespomenuti rashodi POU 331,80 POU Slatina
BLITZ d.o.o.
Kamenarka 1
10010 Zagreb
69856063967
3235 Zakupnine i najamnine POU 378,29 POU Slatina
KTC d.d.
Ulica Nikole Tesle 18
48260 Križevci
95970838122
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi POU 58,12 POU Slatina
KTC d.d.
Ulica Nikole Tesle 18
48260 Križevci
95970838122
3293 Reprezentacija POU 196,83 POU Slatina
TISAK PLUS d.o.o
Slavonska avenija 11a
10000 Zagreb
324970003047
3233 Usluge promidžbe i informiranja POU 2,12 POU Slatina
SLATINSKI INFORMATIVNI CENTAR d.o.o.
Braće Radića 13
33520 Slatina
54412083997
3233 Usluge promidžbe i informiranja POU 187,50 POU Slatina
INA d.d.
Avenija Većeslava Holjevca 10
10002 Zagreb
27759560625
3223 Dizelsko gorivo POU 123,04 POU Slatina
DANOKA d.o.o.
Ulica svetog Križa 117
33000 Virovitica
65122162193
3293 Reprezentacija 88,00 POU Slatina
MEDIJI-AKVIZICIJA D.O.O
Balokovićeva 11
10000 Zagreb
77662691608
3235 Zakupnine i najamnine POU 37,50 POU Slatina
LIDL Hrvatska d.o.o
Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53
10410 Velika Gorica
66089976432
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi POU 29,98 POU Slatina
PINK PANDA
Slovenčeva ulica 24
1000 Ljubljana, SLOVENIJA
46843891663
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi POU 584,81 POU Slatina
ELEKTROMONTAŽA KENJERIĆ
Zagrebačka 74
33523 Čađavica
32227084119
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi POU 39,90 POU Slatina
KREŠIMIR-FUTURA d.o.o.
Ivanečko Naselje 1/D
42240 Ivanečko Naselje
99386047584
3234 Komunalne usluge POU 26,76 POU Slatina
"PANONA", vl. Štefica Fučkar
Trg sv. Josipa 5
33520 Slatina
OIB GDPR
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi POU 122,30 POU Slatina
HDS (HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA)
Berislavićeva ulica 9
10000 Zagreb
56668956985
3299 Ostali nespomenuti rashodi POU 41,44 POU Slatina
Fizičke osobe
OIB GDPR
3111 Plaće za redovan rad POU 8.288,14 POU Slatina
Fizičke osobe
OIB GDPR
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje POU 1.367,54 POU Slatina
Fizičke osobe
OIB GDPR
3121 Ostali rashodi za zaposlene - topli obrok POU 700,00 POU Slatina

ISPLATE FINANCIJSKIH OBVEZA 02/2024
Naziv primatelja / Sjedište / OIB Vrsta rashoda/ izdatka Ukupan iznos isplate (€) Naziv isplatitelja
CROATIA - TEHNIČKI PREGLEDI
Savska cesta 41
10000 Zagreb
89968033067
3239- Ostale usluge 186,52 POU Slatina
BLITZ d.o.o.
Kamenarka 1
10010 Zagreb
69856063967
3235 Zakupnine i najamnine POU 463,35 POU Slatina
Editus d.o.o.
Ulica Augusta Harambašića 19/1
10000 Zagreb
23851737429
3235 Zakupnine i najamnine POU 666,05 POU Slatina
DUPLICATO MEDIA d.o.o.
Kamenarka 1
10000 Zagreb
74258457781
3235 Zakupnine i najamnine POU 176,70 POU Slatina
CON FILM d.o.o.
Zavrtnica 17
10000 Zagreb
83748797903
3235 Zakupnine i najamnine POU 673,27 POU Slatina
SB-S d.d.
Vladimira Nazora 2
33520 Slatina
42252496579
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa POU 60,99 POU Slatina
A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
10000 Zagreb
29524210204
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza POU 340,59 POU Slatina
KONZUM PLUS d.o.o
Ulica Marijana Čavića 1A
10000 Zagreb
62226620908
3293 Reprezentacija POU 22,67 POU Slatina
INA d.d.
Avenija Većeslava Holjevca 10
10002 Zagreb
27759560625
3223 Dizelsko gorivo POU 69,73 POU Slatina
SLATINSKI INFORMATIVNI CENTAR d.o.o.
Braće Radića 13
33520 Slatina
54412083997
3233 Usluge promidžbe i informiranja POU 187,50 POU Slatina
HONEL SLATINA, obrt za telekomunikacije, vl. Zoran Horić
Lovre Matačića 14
33520 Slatina
OIB GDPR
3299 Ostali nespomenuti rashodi POU 98,55 POU Slatina
ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.
Ulica Simona Gregorčiča 8
10000 Zagreb
42889250808
3299 Ostali nespomenuti rashodi POU 13,89 POU Slatina
KREŠIMIR-FUTURA d.o.o.
Ivanečko Naselje 1/D
42240 Ivanečko Naselje
99386047584
3234 Komunalne usluge POU 26,76 POU Slatina
HP d.d. (HP - Hrvatska pošta d.d.)
Poštanska ulica 9,
10410 Velika Gorica
87311810356
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza POU 111,09 POU Slatina
DANOKA d.o.o.
Ulica svetog Križa 117
33000 Virovitica
65122162193
3293 Reprezentacija 72,98 POU Slatina
"PANONA", vl. Štefica Fučkar
Trg sv. Josipa 5
33520 Slatina
OIB GDPR
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi POU 58,05 POU Slatina
INFORMATIVNI CENTAR VIROVITICA d.o.o.
Ferde Rusana 1/9
33000 Virovitica
3233 Usluge promidžbe i informiranja POU 111,94 POU Slatina
"INFOSS" Slatina, B. Radića br. 13, vl. Siniša Sudec
B. Radića 13
33520 Slatina
OIB GDPR
3238 Računalne usluge POU 37,50 POU Slatina
GRAD SLATINA
Trg sv. Josipa 1
33520 Slatina
68254459599
3235- Zakupnine i najamnine POU 32,52 POU Slatina
NTL d.o.o
Soblinečka 55
10360 Sesveta
78344221376
3293 Reprezentacija POU 200,08 POU Slatina
SILENTE J.D.O.O
Bana Jelačića 13A
33520 Slatina
43903346873
3239-Ostale usluge 20,00 POU Slatina
NARODNE NOVINE d.d.
Savski gaj XII. 6
10020 Zagreb
64546066173
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi POU 149,13 POU Slatina
MAJA
Trg sv. Josipa 7
33520 Slatina
29108956142
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi POU 134,59 POU Slatina
HDS (HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA)
Berislavićeva ulica 9
10000 Zagreb
56668956985
3299 Ostali nespomenuti rashodi POU 25,39 POU Slatina
HRT (Hrvatska radiotelevizija)
Prisavlje 3
10000 Zagreb
68419124305
3239 Grafičke usluge POU i ostale usluge 10,62 POU Slatina
UNIQA d.d.
Planinska ulica 13A
10000 Zagreb
75665455333
3292 Osiguranje 2.340,25 POU Slatina
MINISTARSTVO FINANCIJA, Članarina HGK
Boškovićeva 5,
10020 Zagreb
85167032587
3294 - Članarina POU 81,18 POU Slatina
Fizičke osobe
OIB GDPR
3237 Intelektualne i osobne usluge POU 3.695,06 POU Slatina
Fizičke osobe
OIB GDPR
3111 Plaće za redovan rad POU 8.718,87 POU Slatina
Fizičke osobe
OIB GDPR
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje POU 1.438,61 POU Slatina
Fizičke osobe
OIB GDPR
3121 Ostali rashodi za zaposlene - topli obrok POU 700,00 POU Slatina
ISPLATE FINANCIJSKIH OBVEZA 01/2024
Naziv primatelja / Sjedište / OIB Vrsta rashoda/ izdatka Ukupan iznos isplate (€) Naziv isplatitelja
BLITZ d.o.o.
Kamenarka 1
10010 Zagreb
69856063967
3235 Zakupnine i najamnine POU 711,76 POU Slatina
CON FILM d.o.o.
Zavrtnica 17
10000 Zagreb
83748797903
3235 Zakupnine i najamnine POU 232,92 POU Slatina
HZ RIF
Jakova Gotovca 1/II
10000 Zagreb
75508100288
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika POU 95,00 POU Slatina
HONEL SLATINA, obrt za telekomunikacije, vl. Zoran Horić
Lovre Matačića 14
33520 Slatina
OIB GDPR
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi POU
3293 Reprezentacija
658,14
375,00
POU Slatina
SLATINSKI INFORMATIVNI CENTAR d.o.o.
Braće Radića 13
33520 Slatina
54412083997
3233 Usluge promidžbe i informiranja POU 165,90 POU Slatina
INFORMATIVNI CENTAR VIROVITICA d.o.o.
Ferde Rusana 1/9
33000 Virovitica
3233 Usluge promidžbe i informiranja POU 111,94 POU Slatina
"INFOSS" Slatina, B. Radića br. 13, vl. Siniša Sudec
B. Radića 13
33520 Slatina
OIB GDPR
3238 Računalne usluge POU 37,50 POU Slatina
JUČER d.o.o.
Primorska ulica 26
10000 Zagreb
09619096572
3235 Zakupnine i najamnine POU 5,64 POU Slatina
DUPLICATO MEDIA d.o.o.
Kamenarka 1
10000 Zagreb
74258457781
3235 Zakupnine i najamnine POU 62,50 POU Slatina
SB-S d.d.
Vladimira Nazora 2
33520 Slatina
42252496579
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa POU 74,70 POU Slatina
HDS (HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA)
Berislavićeva ulica 9
10000 Zagreb
56668956985
3299 Ostali nespomenuti rashodi POU 90,81 POU Slatina
ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.
Ulica Simona Gregorčiča 8
10000 Zagreb
42889250808
3299 Ostali nespomenuti rashodi POU 14,45 POU Slatina
INA d.d.
Avenija Većeslava Holjevca 10
10002 Zagreb
27759560625
3223 Dizelsko gorivo POU 58,83 POU Slatina
KOMRAD d.o.o.
Kolodvorska 3
33520 Slatina
96537643037
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa POU
3234 Komunalne usluge POU
1,70
POU Slatina
A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
10000 Zagreb
29524210204
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza POU 346,29 POU Slatina
"PANONA", vl. Štefica Fučkar
Trg sv. Josipa 5
33520 Slatina
OIB GDPR
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi POU 89,90 POU Slatina
PRATI ME d.o.o.
Pile I 1
10000 Zagreb
25041319668
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi POU 40,81 POU Slatina
HP d.d. (HP - Hrvatska pošta d.d.)
Poštanska ulica 9,
10410 Velika Gorica
87311810356
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza POU 37,15 POU Slatina
DANOKA d.o.o.
Ulica svetog Križa 117
33000 Virovitica
65122162193
3293 Reprezentacija 88,00 POU Slatina
SLATINA PLUS d.o.o.
Trg sv. Josipa 10
33520 Slatina
92585059340
3293 Reprezentacija 130,01 POU Slatina
KREŠIMIR-FUTURA d.o.o.
Ivanečko Naselje 1/D
42240 Ivanečko Naselje
99386047584
3234 Komunalne usluge POU 26,78 POU Slatina
HRT (Hrvatska radiotelevizija)
Prisavlje 3
10000 Zagreb
68419124305
3239 Grafičke usluge POU i ostale usluge 10,62 POU Slatina
UNIQA d.d.
Planinska ulica 13A
10000 Zagreb
75665455333
3292 Osiguranje 798,01 POU Slatina
Editus d.o.o.
Ulica Augusta Harambašića 19/1
10000 Zagreb
23851737429
3235 Zakupnine i najamnine POU 97,33 POU Slatina
HEP-PLIN d.o.o.
Ulica cara Hadrijana 7
31000 Osijek
41317489366
3223 Energija POU 1.343,22 POU Slatina
HEP ELEKTRA d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 Zagreb
43965974818
3223 Energija POU 450,63 POU Slatina
SLATINA KOM d.o.o.
Trg Ruđera Boškovića 16/b
33520 Slatina
69440520360
3234 Komunalne usluge POU 14,96 POU Slatina
TEB d.o.o.
Trg žrtava fašizma 15/I
10000 Zagreb
99944170669
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika POU 180,00 POU Slatina
Fizičke osobe
OIB GDPR
3121 Nagrade POU (jubilarne nagrade i otpremnina) 1.917,62 POU Slatina
Fizičke osobe
OIB GDPR
3237 Intelektualne i osobne usluge POU 1.934,91 POU Slatina
Fizičke osobe
OIB GDPR
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično POU 133,76 POU Slatina
Fizičke osobe
OIB GDPR
3111 Plaće za redovan rad POU 8.820,21 POU Slatina
Fizičke osobe
OIB GDPR
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje POU 1.455,33 POU Slatina
Fizičke osobe
OIB GDPR
3121 Ostali rashodi za zaposlene - topli obrok POU 700,00 POU Slatina